In overleg met monumentenzorg is deze verbouw gerealiseerd.